foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Członków Spółdzielni

Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

NAGRANIA TVG

logo TVG

Panel czynszowy

panel czynszowy

Lokalna Inicjatywa Pomagajmy Sobie

Pomagajmy Sobie minimum
KARTY USLUG HOME

SEGREGACJA ODPADÓW

Document page 001
banner3

Kariera

Rozmiar liter:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych naszych obecnych i byłych Pracowników oraz Zleceniobiorców, jak również kandydatów do pracy na wolne stanowiska pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie przygotowaliśmy podstawowe informacje, jakie wynikają z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”).  

"RODO" - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO zastępuje dotychczas obowiązującą dyrektywę 95/46/WE, a w konsekwencji również Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. RODO będzie bezpośrednio stosowane od 25 maja 2018 roku we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO, poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne, w których przedstawiono podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" od dnia 25 maja 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 

Administrator Danych Osobowych
SM "Górczewska"
 


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRCZEWSKA"

OBECNIE  PROWADZI  NABORY NA STANOWISKA

Numer ogłoszenia o naborze Dział / komórka organizacyjna Spółdzielni Stanowisko pracy Liczba wolnych etatów Termin składania aplikacji
OFERTA 1-2021 Rachuba i Płace SPECJALISTA DS. PŁAC
1 22.04.2021r
OFERTA 2-2021 Dział Samorządowo-Organizacyjny SPECJALISTA DS. OBSŁUGI ZARZĄDU I SAMORZĄDU 1 22.04.2021r
OFERTA 3-2021 Dział Techniczny INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO – BRANŻA BUDOWLANA 1 11.05.2021r
OFERTA 4-2021 Dział Techniczny
INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO – BRANŻA ELEKTRYCZNA 1 11.05.2021r
OFERTA 5-2021 Dział Finansowy KIEROWNIK DZIAŁU FINANSOWEGO 1 10.05.2021r
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do skorzystania z Karty usług